Toshiba Daichi 32Гб, Голубой Toshiba Daichi 32Гб, Голубой Toshiba Daichi 32Гб, Голубой