Silicon Power SP020TBPHDA85S3S, 2Tb 2000, Серебристый Silicon Power SP020TBPHDA85S3S, 2Tb 2000, Серебристый Silicon Power SP020TBPHDA85S3S, 2Tb 2000, Серебристый