Toshiba Daichi 64Гб, Красный Toshiba Daichi 64Гб, Красный