Toshiba Daichi 32Гб, Красный Toshiba Daichi 32Гб, Красный