Toshiba Daichi 64Гб, Голубой Toshiba Daichi 64Гб, Голубой Toshiba Daichi 64Гб, Голубой